Relatie- en gezinscoaching
ATTENTIE!

Per december 2019 heb ik mijn werkzaamheden gestaakt ivm pensionering.
Graag verwijs ik daarom voor verdere informatie naar Bureau Beschermjassen.

———————————————————–

Hulpverleningsmethodiek ‘Beschermjassen’

‘Beschermjassen’ is de naam van een effectieve hulpverleningsmethodiek binnen gezinnen waar transculturele problemen een rol spelen. Grondlegger van deze methodiek is Kitlyn Tjin A Djie. Ik gebruik deze methodiek zelf als jeugdzorgwerker en hulpverlener. Daarnaast verzorg ik ook trainingen en cursussen voor hulpverleners om met deze methodiek te leren werken.

Waarom deze manier van hulpverlening?

 

Cultuurshock
In Nederland wonen veel families die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een niet-westerse cultuur. Hun komst naar Nederland is voor hen vrijwel altijd een grote overgang geweest. Soms zelfs een shock. In ons land lijkt alles anders te gaan dan in hun oorspronkelijke thuisland. Het eten, het weer, de taal, de scholen, de omgang met buren en collega’s; het gaat allemaal anders dan vroeger.

Vastlopen
Om in ons land te kunnen functioneren, moeten de gezinsleden zich Nederlandse ‘manieren’ eigen maken. Aan de andere kant wil men ook alle waardevolle elementen uit de eigen cultuur en voorgeschiedenis in ere laten. Dat kan behoorlijk wringen. In die moeilijke cultuurovergang kunnen immigranten vastlopen. Soms pas na vele jaren. Dan ontstaan er problemen met een of meerdere gezinsleden.

‘Ik’ versus ‘wij’
Onze gangbare Nederlandse hulpverleningsmethodieken schieten hierbij regelmatig tekort. Die zijn vooral geënt op het individu, op het ‘ik’. Terwijl bij veel immigrantenfamilies juist het ‘wij’ centraal staat. Dat sluit niet aan. ‘Beschermjassen’ is voor mij een effectieve transculturele methodiek om hulp te verlenen in dergelijke situaties.

Culturele achtergrond als ondersteuningsmiddel
Ik gebruik de eigen culturele achtergrond en voorgeschiedenis van de familie actief als ondersteuningsmiddel. Ik werk ernaar toe dat het ‘vastgelopen’ familielid weer een eigen plaats kan hebben binnen de familie. En dat de familie naast de Nederlandse cultuur ook de waardevolle elementen uit hun eigen cultuur een plaats kan blijven geven in hun leven. Bijvoorbeeld in de vorm van rituelen.

 

Bron: Bureau Beschermjassen